Yoga, voor- en na detentie

Yoga is een techniek om lichaam en geest met elkaar te verbinden. Uit deze eerste verbinding ontstaat er vervolgens verbinding met je omgeving, met de mensen om je heen en de natuur. Yoga is een eeuwenoude techniek ontwikkeld in India om de mens te leren dat hij meer is dan zijn eerste oppervlakkige gedachten en gevoelens.

Wij bieden met onze docenten yoga aan gedetineerden om ze de kans te geven zichzelf te leren kennen, kalmte en rust te verkrijgen. Wij willen met yoga bijdragen aan de focus van de geest op positieve zaken die je nodig hebt om je detentie op een humane manier door te komen. Daarnaast willen we de focus bij de gedetineerden op positieve zaken vergroten zodat zij tijdens detentie al kunnen werken aan zichzelf en voor straks als ze vrijkomen sterker in de schoenen staan.

Op dit moment bieden wij in samenwerking met de geestelijke verzorgers in een zestal gevangenissen yoga aan. Wekelijks doen 10-15 gedetineerden mee met de yogalessen. Zij geven aan dat de yoga de volgende effecten op hun heeft:

  • Ik kan beter slapen.
  • Een bewaker zei; na de les zijn ze zichtbaar ontspannen en vrolijker en ‘zen’.
  • Het is voor ons het hoogtepunt van de week: de yogales. We kijken er de hele week naar uit.
  • Voel me helemaal rustig na de les.
  • Hoofd voelt leeg, bij binnenkomst was mijn hoofd vol met allerlei gedachten.
  • Als ik vrijkom, heeft mijn zus al geregeld dat ik op yogales ga. Het lichtpuntje van de week is de yogales.
  • Ik ga elke dag yoga doen als ik vrijkom. Het is echt goed.

Het doel is om in samenwerking met organisaties als “Art of living”, DJI en anderen om zoveel als mogelijk yoga mogelijk te maken in de gevangenissen. Daarnaast is het een streven van de stichting om ook na detentie yoga mogelijk te maken, want juist dan moet je de focus goed houden.

Recente berichten