036 525 99 55 info@surant.nu

Welkom bij Surant

Wij bieden hulp aan ieder die met politie en of justitie in aanraking is geweest

Samen een stap verder

Wij geloven dat iedereen een nieuwe kans verdient, dus ook u!.

Onze missie

Onze missie is om met een gelijkwaardige en toekomstgerichte benadering justitiabelen actief, betrokken, persoonsgericht en praktisch te begeleiden op de vijf leefgebieden om hun zelfredzaamheid te vergroten.  

Onze visie

Wij willen eenieder die met politie en justitie in aanraking is geweest effectief ondersteuning bieden zodat ook zij een leven van plezier, geluk en welvaart kunnen beleven.

Wat we doen

Wij bieden hulp aan justitiabelen (ook jongeren) met het verbeteren van hun levensomstandigheden en waar nodig het regelen van benodigde zaken. In samenwerking met hun begeleidersmaken wij een plan om vervolgens praktisch hulp aan te bieden. Deze hulp wordt voornamelijk aangeboden vanuit onze coördinatoren, vrijwilliger en partners die allemaal de benodigde ervaring en expertise hebben.

Hoe wij helpen

Wij hanteren bij Surant een persoonsgerichte benadering. Samen met onze vrijwilligers staan wij formele begeleiders van onze doelgroep bij om een maatwerktraject in te richten. Zo is elke benadering persoonlijk en daardoor meestal doeltreffend. Vrijwilligers worden door middel van training bekwaam gemaakt in de uitvoering, daarbij worden zij geïnstrueerd om zich te houden aan de basisprincipes en alle gestelde regels.

Help ons om meer te kunnen helpen, door te doneren!

Ik ben een gedetineerde

Ik ben een ex-gedetineerde

Wij helpen je weer op gang

Re-integratie Centra

Ook wel bekend als het RIC
Dit is een omgeving binnen de penitentiaire inrichting (PI) waar gedetineerden komen om te werken aan hun re-integratie plan. Zij kunnen daarbij geholpen worden door vrijwilligers. Dit gebeurd door middel van een programma dat inspeelt op  persoonlijke ontwikkeling en praktische hulp.

Re-integratie programma

Door ons uitgebreide programma aan activiteiten helpen wij (ex-) gedetineerden aan een hoopvolle toekomst. De activiteiten spelen in op het creëren van bewustwording, biedt trainingen en helpt bij praktische zaken zoals het verwijzen naar instanties en mogelijkheden aanreiken.

Activiteiten

De verschillende activiteiten bevatten trainingen, workshops en cursussen die helpen bij het stabiliseren van de vijf leefgebieden. Deze zijn essentieel voor een goede persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Verschillende activiteiten die wij aanbieden aan (ex-) gedetineerden

Klusloket

Hier worden er verschillende klusjes uitgevoerd door justitiabelen, voor burgers met een kleine beurs of andere problematische omstandigheden.

Gestolen tijd

Een preventieproject die in samenwerking met (ex-) gedetineerden is opgezet om de jeugd te behoeden van de verkeerde keuzes.

Wordt vervolgd

Een buddyproject waarbij (ex-) gedetineerden tijdens detentie aan een vrijwilliger gekoppeld worden voor praktisch hulp en gezelschap.

Een vrijwilligersorganisatie met een doel

Stichting Surant biedt gratis hulpverlening aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest. De afgelopen jaren hebben we (ex) gedetineerden ondersteund met verschillende zaken die het re-integratieproces bevorderen.

 

Over SurAnt

Vrijwilligerswerk

Onze doelstelling is om iedereen die met justitie in aanraking is geweest hulp te bieden. Wij helpen deze mensen met essentiële onderdelen van het re-integratieproces. Door begeleiding en ondersteuning vanuit vrijwilligers kunnen (ex) gedetineerden een nieuwe kans krijgen in de maatschappij.

Samen een stuk wijzer

We bereiken meer wanneer we samenwerken .

Een aantal van onze partners

Door de sterke relaties die wij bouwen met partners krijgen wij veel meer voor elkaar

Bekijk de video om een goede indruk te krijgen over ons