036-532 07 99 - Ivm met de nieuwe maatregelen is het Buiten-Ric van Almere en van Amsterdam Zuidoost op afspraak open op dinsdag, woensdag en donderdag. info@surant.nu

Samen een stap verder

Voor (ex-) gedetineerden is terugkeer naar de maatschappij vaak moeilijk. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om hulp te krijgen. Surant werkt er hard aan om dat te veranderen. Surant ondersteunt (ex-) gedetineerden met vrijwilligers. 

“Ons uitgangspunt is dat wij in onze samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We hebben elkaar nodig om te groeien”

 

Hoe wij helpen

Wij zorgen dat (ex-) gedetineerden een nieuwe kans krijgen.

Re-integratie Centra

Ook wel bekend als het RIC
Dit is een omgeving binnen de penitentiaire inrichting (PI) waar gedetineerden komen om te werken aan hun re-integratie plan. Zij kunnen daarbij geholpen worden door vrijwilligers. Dit gebeurd door middel van een programma dat inspeelt op  persoonlijke ontwikkeling en praktische hulp.

Re-integratie programma

Door ons uitgebreide programma aan activiteiten helpen wij (ex-) gedetineerden aan een hoopvolle toekomst. De activiteiten spelen in op het creëren van bewustwording, biedt trainingen en helpt bij praktische zaken zoals het verwijzen naar instanties en mogelijkheden aanreiken.

Activiteiten

De verschillende activiteiten bevatten trainingen, workshops en cursussen die helpen bij het stabiliseren van de vijf leefgebieden. Deze zijn essentieel voor een goede persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Wat we doen

Wij zetten coördinatoren en vrijwilligers in die nauw samenwerken met de gevangenis. Met de casemanagers van de gedetineerden wordt er een plan gemaakt om vervolgens praktisch hulp aan te bieden. Deze hulp wordt aangeboden in samenwerking met initiatieven die de benodigde ervaring en expertise hebben binnen de doelgroep.

Hoe wij helpen

Het moderne gevangeniswezen heeft een persoonsgerichte benadering. Samen met onze vrijwilligers staan wij casemanagers bij om een maatwerktraject in te richten voor gedetineerden. Zo is elke benadering persoonlijk en daardoor meestal doeltreffend.  Vrijwilligers worden ingelicht met alle benodigde informatie, daarbij worden zij geïnstrueerd om zich te houden aan de basis principes en alle gestelde regels.

Een vrijwilligersorganisatie met een doel

Stichting Surant biedt gratis hulpverlening aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest. De afgelopen jaren hebben we (ex) gedetineerden ondersteund met verschillende zaken die het re-integratieproces bevorderen.

 

Over SurAnt

De activiteiten binnen ons programma

Klusloket

Hier worden er verschillende klusjes gedaan door (ex-) gedetineerden, voor mensen die zich in moeilijkere leefomstandigheden bevinden.

Gestolen tijd

Een preventieproject die in samenwerking met (ex-) gedetineerden is opgezet om de jeugd te behoeden van de verkeerde keuzes.

Tijd voor werk

Een project opgericht door stichting Prometheus om begeleiding en ondersteuning te bieden bij het (her)intreden tot de arbeidsmarkt. 

Achterblijvers

 Is een project waarbij een “vrijwilligers maatje’” de Achterblijver gaat ondersteunen en helpen bij praktische zaken en op het gebied van sociale steun.

Wordt vervolgd

Een buddyproject waarbij (ex-) gedetineerden tijdens detentie aan een vrijwilliger gekoppeld worden voor praktisch hulp en gezelschap.

SOOS

Elke avond van ma. t/m vrij.vanaf 19.00 tot 21.00 uur bieden onze vrijwilligers ondersteuning aan de uitvoering van sociale activiteiten. 

Onze partners

Vrijwilligerswerk

Onze doelstelling is om iedereen die met justitie in aanraking is geweest hulp te bieden. Wij helpen deze mensen met essentiële onderdelen van het re-integratieproces. Door begeleiding en ondersteuning vanuit vrijwilligers kunnen (ex) gedetineerden een nieuwe kans krijgen in de maatschappij.