036-532 07 99 info@surant.nu

Welkom bij Surant

Wij bieden hulp tijdens en na detentie

Samen een stap verder

Wij geloven dat iedereen een nieuwe kans verdient, dus ook u!.

Onze missie

Onze missie is om met een gelijkwaardige en toekomstgerichte benadering (ex-)gedetineerden actief, betrokken, persoonsgericht en praktisch te begeleiden op de vijf leefgebieden om hun zelfredzaamheid te vergroten.   

Onze visie

Surant wil dat succesvol re-integreren in de maatschappij vanzelfsprekend wordt voor alle (ex-)gedetineerden, zodat zij een gelukkig, gezond en in plezierig leven mogen leiden.

Wat we doen

Wij helpen (ex-) gedetineerden met het verbeteren van de situatie en waar nodig het regelen van benodigde zaken. In samenwerking met de casemanagers kan er een plan worden gemaakt om vervolgens praktisch hulp aan te bieden. Deze hulp wordt voornamelijk aangeboden vanuit onze coördinatoren, vrijwilliger en partners die allemaal de benodigde ervaring en expertise hebben.

Hoe wij helpen

Het moderne gevangeniswezen heeft een persoonsgerichte benadering. Samen met onze vrijwilligers staan wij casemanagers bij om een maatwerktraject in te richten voor gedetineerden. Zo is elke benadering persoonlijk en daardoor meestal doeltreffend.  Vrijwilligers worden ingelicht met alle benodigde informatie, daarbij worden zij geïnstrueerd om zich te houden aan de basis principes en alle gestelde regels.

Help ons om meer te kunnen helpen, door te doneren!

Ik ben een gedetineerde

Ik ben een ex-gedetineerde

Wij helpen je weer op gang

Re-integratie Centra

Ook wel bekend als het RIC
Dit is een omgeving binnen de penitentiaire inrichting (PI) waar gedetineerden komen om te werken aan hun re-integratie plan. Zij kunnen daarbij geholpen worden door vrijwilligers. Dit gebeurd door middel van een programma dat inspeelt op  persoonlijke ontwikkeling en praktische hulp.

Re-integratie programma

Door ons uitgebreide programma aan activiteiten helpen wij (ex-) gedetineerden aan een hoopvolle toekomst. De activiteiten spelen in op het creëren van bewustwording, biedt trainingen en helpt bij praktische zaken zoals het verwijzen naar instanties en mogelijkheden aanreiken.

Activiteiten

De verschillende activiteiten bevatten trainingen, workshops en cursussen die helpen bij het stabiliseren van de vijf leefgebieden. Deze zijn essentieel voor een goede persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Verschillende activiteiten die wij aanbieden aan (ex-) gedetineerden

Klusloket

Hier worden er verschillende klusjes gedaan door (ex-) gedetineerden, voor mensen die zich in moeilijkere leefomstandigheden bevinden.

Gestolen tijd

Een preventieproject die in samenwerking met (ex-) gedetineerden is opgezet om de jeugd te behoeden van de verkeerde keuzes.

Wordt vervolgd

Een buddyproject waarbij (ex-) gedetineerden tijdens detentie aan een vrijwilliger gekoppeld worden voor praktisch hulp en gezelschap.

Een vrijwilligersorganisatie met een doel

Stichting Surant biedt gratis hulpverlening aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest. De afgelopen jaren hebben we (ex) gedetineerden ondersteund met verschillende zaken die het re-integratieproces bevorderen.

 

Over SurAnt

Vrijwilligerswerk

Onze doelstelling is om iedereen die met justitie in aanraking is geweest hulp te bieden. Wij helpen deze mensen met essentiële onderdelen van het re-integratieproces. Door begeleiding en ondersteuning vanuit vrijwilligers kunnen (ex) gedetineerden een nieuwe kans krijgen in de maatschappij.

Samen een stuk wijzer

We bereiken meer wanneer we samenwerken .

Een aantal van onze partners

Door de sterke relaties die wij bouwen met partners krijgen wij veel meer voor elkaar

Bekijk de video om een goede indruk te krijgen over ons