Over ons en werken bij Surant

Over Surant

Wij bieden gratis hulp aan (ex-)gedetineerden vanuit de overtuiging dat iedereen een leven van plezier, geluk en overvloed verdient. Ook diegene die het verkeerde pad op zijn geraakt.

In de jaren’80 is die gedachte ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief voor gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Zij zaten vast in de voormalige Bijlmerbajes en hadden behoefte aan meer sociaal contact. Zo ontstond de Bijlmerbajesbezoekgroep.

In 2007 is het vrijwilligersinitiatief overgegaan in Stichting Surant. We zijn nu uitgegroeid tot een organisatie die naast bezoeken en ondersteuning, begeleiding biedt op de 5 leefgebieden: huisvesting, werk & inkomen, regelzaken, financiën/schulden en zorg.

We richten ons op resocialisatie en re-integratie en focussen daarbij op het vergroten van zelfredzaamheid. Dat doen we vanuit de re-integratiecentra (RIC) binnen de PI’s en in onze buiten-RIC’s in Amsterdam, Zaanstad en Almere.

Wij veranderen levens sinds 1988

gedetineerden geholpen in 2022
0 +
vrijwilligers per jaar
0 +

Wij willen iedereen die met politie en justitie in aanraking is geweest effectief ondersteuning bieden zodat ook zij een leven van plezier, geluk en welvaart kunnen beleven.

Werken bij en met Surant

Samen bereiken we meer dan alleen! Daarom werken we graag samen met mensen die onze visie delen. Vindt u ook dat (ex-)gedetineerden een 2e kans verdienen? Neem dan contact met ons op.

We bieden voor vrijwilligers en stagiaires diverse activiteiten om aan mee te doen. U zal merken dat het ook een verrijking is voor uzelf. U verwerft nieuwe inzichten en kennis, zodat u de (ex-) gedetineerden kunt steunen bij het re-integratieproces.

Als vrijwilliger en stagiair krijgt u trainingen en cursussen om aan de slag te gaan. U krijgt bijvoorbeeld een training communicatieve vaardigheden in een PI. En u leert omgaan met afstand en nabijheid. Ook leert u hoe het 8-fasen model werkt. In overleg kijken we welke activiteit u aanspreekt. Er zijn activiteiten innen en buiten de penitentiaire inrichting.

ANBI

Wij zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hebben geen winstoogmerk. Donaties worden écht besteed ten behoeve van onze projecten.Het bestuur

de heer C.P. BeanBestuur
Lees verder
de heer W.L. ValkBestuur
Lees verder
de heer C. GortBestuur
Lees verder
de heer J. VonkBestuur
Lees verder
de heer P. JansBestuur
Lees verder
de heer D. Koesal
de heer D. KoesalDirectie
Lees verder