036-532 07 99 - Ivm met de nieuwe maatregelen is het Buiten-Ric van Almere en van Amsterdam Zuidoost op afspraak open op dinsdag, woensdag en donderdag. info@surant.nu

Onze partners

Het samenwerken met partners is voor ons erg belangrijk. Samen maken we het mogelijk om betere hulp- en dienstverlening te bieden en dat is van belang om onze cliënten zo goed mogelijk verder te helpen.

 

Onze netwerkpartners

Onze vitale partners

Samenwerkingsverbanden

Door middel van strategische samenwerkingen kunnen we samen zorgen dat er optimale ondersteuning kan worden geboden. Wij werken nauw samen met stichting VRIJ en STEK, deze partijen bieden voorzieningen aan binnen de vijf verschillende leefgebieden. 

Stichting VRIJ

Stichting VRIJ heeft drie hoofdtaken, namelijk; het bezoeken van gedetineerden, het corresponderen met gedetineerden en het uitvoeren van klussen. Vrijwilligers van Stichting Vrij  bieden gezelschap, steun en een luisterend oor.

S.T.E.K.

 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, afgekort S.T.E.K., biedt tijdelijke eigen huisvesting na detentie in Amsterdam voor ex-gedetineerden met binding met Amsterdam. Je moet aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen om op de wachtlijst geplaatst te kunnen worden.