036-532 07 99 info@surant.nu

Activiteiten

Het re-integratie programma draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van (ex-) gedetineerden.  Het biedt perspectief en een stuk bewustwording. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen onze doelgroep een stabiel en goed leven kunnen leiden.

Schuldhulp

Samen met een vrijwilliger van Surant worden schulden in kaart gebracht. Het doel is om verhogingen en boetes te voorkomen. Er kunnen eventueel afspraken worden gemaakt met een officiële schuldhulpverlening om schulden af te lossen.

Klusloket

Bij het Klusloket werken (ex-) gedetineerden. Er worden klussen gedaan voor mensen die moeilijkere leefomstandigheden hebben. Dit biedt de  (ex-) gedetineerde weer werkervaring en meer kans voor een betaalde baan of studie

Carrousel

De carrousel is een training die georganiseerd wordt door Surant vrijwilligers. Gedetineerden krijgen info over de verschillende leefgebieden. En worden aangemoedigd na te denken wat ze kunnen doen om terugkeer makkelijker te maken.

Yoga

Yoga biedt gedetineerden tijdens detentie kalmte en rust. Surant draagt met Yoga bij aan de focus van de geest om zo op een positieve manier detentie door te kunnen komen. In verbinding zijn met lichaam en geest zorgt voor stressvermindering.

SOOS in de Oostvaarderskliniek

Elke werkdag van 19.00 tot 21.00 uur bieden onze vrijwilligers ondersteuning aan de uitvoering van sociale activiteiten. Patiënten van de kliniek kunnen tijdens deze uren verschillende spelletje spelen en gesprekken hebben met onze vrijwilligers.

Gestolen tijd

Een preventieproject die in samenwerking met (ex-) gedetineerden is opgezet om de jeugd te behoeden van verkeerde keuzes en te informeren over de gevolgen. Hiervoor worden er workshops gegeven op scholen en jeugdinrichtingen.