036-532 07 99 - Ivm met de nieuwe maatregelen is het Buiten-Ric van Almere en van Amsterdam Zuidoost op afspraak open op dinsdag, woensdag en donderdag. info@surant.nu

Programma

Het re-integratie programma draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van (ex-) gedetineerden.  Het biedt perspectief en een stuk bewustwording. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen onze doelgroep een stabiel en goed leven kunnen leiden.

Wordt vervolgd

Een buddyproject waarbij (ex-) gedetineerden tijdens en na detentie aan een vrijwilliger gekoppeld worden. De vrijwilliger staat de (ex-) gedetineerde tijdens zijn bezoeken bij met steun en gezelschap en waar nodig ook met praktische hulp.

Achterblijvers

Achterblijvers is een activiteit waarbij een vrijwilliger helpt met verschillende dagelijkse activiteiten bij de gedetineerde thuis. De ondersteuning bestaat vaak uit praktische zaken die ontzorging bieden op de huishoudelijke taken en het biedt vooral ook sociale steun.

Klusloket

Bij het Klusloket werken (ex-) gedetineerden. Er worden klussen gedaan voor mensen die moeilijkere leefomstandigheden hebben. Dit biedt de  (ex-) gedetineerde weer werkervaring en meer kans voor een betaalde baan of studie

SOOS in de Oostvaarderskliniek

Elke werkdag van 19.00 tot 21.00 uur bieden onze vrijwilligers ondersteuning aan de uitvoering van sociale activiteiten. Patiënten van de kliniek kunnen tijdens deze uren verschillende spelletje spelen en gesprekken hebben met onze vrijwilligers.

Mind your own life

Is een training waarbij jongeren worden getraind in Mindfulness waarbij ze leren denken in scenario’s in het hier en nu. Doel is om de (ex-) gedetineerden te leren nadenken over de keuzes die zij maken in het leven en wat de consequenties daarvan zijn.

Carrousel

De carrousel is een training die georganiseerd wordt door Surant vrijwilligers. Gedetineerden krijgen info over de verschillende leefgebieden. En worden aangemoedigd na te denken wat ze kunnen doen om terugkeer makkelijker te maken.

Yoga

Yoga biedt gedetineerden tijdens detentie kalmte en rust. Surant draagt met Yoga bij aan de focus van de geest om zo op een positieve manier detentie door te kunnen komen. In verbinding zijn met lichaam en geest zorgt voor stressvermindering.

Schuldhulp

Samen met een vrijwilliger van Surant worden schulden in kaart gebracht. Het doel is om verhogingen en boetes te voorkomen. Er kunnen eventueel afspraken worden gemaakt met een officiële schuldhulpverlening om schulden af te lossen.

Gestolen tijd

Een preventieproject die in samenwerking met (ex-) gedetineerden is opgezet om de jeugd te behoeden van verkeerde keuzes en te informeren over de gevolgen. Hiervoor worden er workshops gegeven op scholen en jeugdinrichtingen.