Voorkomen van criminaliteit bij jongeren

Voorkomen is beter dan genezen

Dit aloude gezegde drijft ons voort in onze missie: voorkomen dat jongeren het criminele pad kiezen. Daarmee besparen we de samenleving, maar ook de jongeren zelf, veel leed. Het is immers moeilijker om het criminele leven af te leren dan om dit te voorkomen.

Het preventieproject Gestolen Tijd

Dit project is in samenwerking met Justitie gelanceerd. Jonge daders tonen veel spijt van de tijd die verloren is gegaan. Kostbare tijd, die geïnvesteerd had kunnen worden in opleiding, scholing of werk. In dit project laten we jongeren reflecteren op de keuzes die ze maken en de potentiële gevolgen ervan.

Ervaringsdeskundigen, vaak ex-gedetineerden, bezoeken scholen, buurthuizen en jeugdinrichtingen om hun persoonlijke verhalen te delen. Deze verhalen worden aangevuld met een film gebaseerd op hun leven, die illustreert hoe gemakkelijk het is om in de criminaliteit te belanden en de levenslange gevolgen die dat kan hebben.

Jongeren kunnen zich na afloop van de voorlichting aanmelden voor workshops gegeven door de ervaringsdeskundigen zelf. Het aanbod is divers:

  • een kookworkshop
  • een muziekworkshop
  • of een bootcamp workshop

Dit stimuleert het zelfvertrouwen van de jongeren en biedt ze de kans om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Verdieping met het Coach2Coach project

Als vervolg op Gestolen Tijd hebben we in Almere het ‘Coach 2 Coach’ project ontwikkeld, specifiek gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs met gedragsproblemen. We bieden deze kwetsbare jongeren een traject waarin ze samenwerken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Tijdens deze workshops leggen wij het accent op interactie (leren door te doen), gesprekken voeren (leren van elkaar) en het vergroten van handelingsperspectief, individueel én als onderdeel van een team.

Doel
Het doel is om deze jongeren niet alleen individueel te versterken, maar ook als een teamlid en als een deel van een groter systeem. Door deze aanpak kunnen we echt een verschil maken en zorgen dat ze de juiste keuzes maken in hun leven.

Preventie jeugdcriminaliteit Voorkomen jeugdcriminaliteit Voorlichting jeugdcriminaliteit

Doe mee

Preventie jeugdcriminaliteit Voorkomen jeugdcriminaliteit Voorlichting jeugdcriminaliteit

Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen in de levens van jongeren en bijdragen aan een veiligere en meer welvarende samenleving. Wilt u meer informatie? Bent u ouder, familielid, docent, of zoekt u informatie voor uzelf omdat u uw leven wilt veranderen? Neem dan contact met ons op. Vul het formulier in of bel 036-525 99 55