036 525 99 55 info@surant.nu

Jeugd

Stichting Surant ook voor de Jeugd

Voorkomen is beter dan genezen wordt weleens gezegd en daar willen wij een bijdrage aan leveren. Samen voorkomen dat jeugdigen voor het criminele pad kiezen dan besparen wij de hele samenleving heel veel leed. Ten eerste kunnen we voorkomen dat de jeugdige van jeugddetentie de stap naar volwassen detentie maakt. Het is zoveel malen moeilijker om de mens de gewenning aan criminaliteit, het snelle geld en de kick van de adrenaline af te leren. Beter voorkomen wij dit door preventie te plegen. 

Gestolen Tijd

 

Een preventieproject voor de jongeren

Sinds 2016 voeren wij het project Gestolen Tijd uit. Gedetineerden en ex-gedetineerden vertellen hun levensverhaal aan jongeren. Wat is er gebeurd in hun leven? Hoe zijn ze in detentie terecht gekomen? 

Het is een voorlichtingsproject door ervaringsdeskundigen. Met het project bezoeken we scholen en jeugdinrichtingen. Per voorlichting vertellen twee ervaringsdeskundigen hun levensverhaal. De verhalen worden ondersteund door een film. De film is gebaseerd op het verhaal van één van hen. Het gaat over hoe gemakkelijk crimineel gedrag ontstaat en wat de gevolgen kunnen zijn voor de rest van hun leven. Daarna is er tijd voor vragen en gesprekken. Ze krijgen eerlijke antwoorden van de ervaringsdeskundigen.

Gestolen Tijd is meer dan alleen deze voorlichtingsbijeenkomst. De jongeren kunnen zich na afloop van de voorlichting aanmelden voor workshops gegeven door de ervaringsdeskundigen zelf! Het aanbod is divers: een kookworkshop, een muziekworkshop of een bootcamp workshop.

Coach 2 Coach 

Kwetsbare jongeren in hun kracht zetten

Het coach 2 coach project hebben wij ontwikkeld in Almere voor de voortgezet onderwijs scholen waar leerlingen terecht komen met gedragsproblemen. Het is een vervolgtraject nadat wij Gestolen Tijd hebben uitgevoerd. In het project bieden wij kwetsbare jongeren een leer- en ontwikkeltraject aan waarin vrijwilligers en ervaringsdeskundigen door middel van maatwerk- acties samen met de jongeren op zoek gaan naar de (vaak verborgen) talenten. Om deze talenten van de kwetsbare jongeren en van de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen te ontdekken zetten wij verschillende workshops in.

Tijdens deze workshops leggen wij het accent op interactie (leren door te doen), gesprekken voeren (leren van elkaar) en het vergroten van handelingsperspectief, zowel voor individuen als voor individuen als onderdeel van een team, als individuen als onderdeel van een systeem.

Laat een bericht achter om een gesprek te starten