036-532 07 99 info@surant.nu

RIC Binnen

Het RIC Binnen is een plek binnen de penitentiaire inrichting waar gedetineerden kunnen werken aan de basisvoorwaarden van hun re-integratie. Ze kunnen informatie krijgen en praktische zaken regelen. Gedetineerden kunnen ondersteunt worden door vrijwilligers.

Andere activiteiten van Surant in de PI

 

Surant levert niet alleen vrijwilligers voor het RIC Binnen. In samenwerking met DJI organiseren we ook activiteiten in de penitentiaire inrichtingen. Gedetineerden kunnen bijvoorbeeld meedoen aan Yoga, Mindfulness en andere activiteiten. Want een gevangenisstraf uitzitten geeft veel stress.

 

Een ander helpen met jouw kennis een vaardigheden?

Wonen

Na detentie hebben vele mensen geen woning meer. Wij kunnen helpen met bijvoorbeeld inschrijven bij WoningNet en stellen daarvoor computers beschikbaar op onze locaties om op woningen te kunnen reageren. Eventueel is het ook mogelijk om onder andere aan te melden voor woonbegeleiding, beschermd wonen of tijdelijke opvang.

Regelzaken

Na detentie zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Onze mensen kunnen helpen bij de zogenoemde regelzaken. Zaken zoals het aanvragen van huurtoeslag, een nieuwe identiteitskaart of een DigiD, maar ook bijvoorbeeld met inschrijven bij een gemeente. Als er geen postadres is, kan hier ook naar gekeken worden.

Zorg

Tijdens detentie is de zorgverzekering waarschijnlijk tijdelijk opgeschort. Na detentie moet uw zorgverzekering dan weer geactiveerd worden. Als u recht heeft op zorgtoeslag moet deze ook opnieuw aangevraagd worden. Wij kunnen begeleiden hierin en kunnen eventueel ook bijvoorbeeld helpen inschrijven bij een tandarts of huisarts.

Financiën en schulden

Schulden zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen die uit detentie komen. Wij helpen om de administratie op orde te brengen en schulden overzichtelijk te maken. Ook kunnen wij contact leggen met schuldeisers en helpen met regelingen. Indien nodig is het ook mogelijk om door te verwijzen naar officiële schuldhulpverlening.

Werk en inkomen

Na detentie heeft u waarschijnlijk geen werk en inkomen. U kunt door ons geholpen worden met inschrijven bij het UWV en het aanvragen van een uitkering en toeslagen. Daarnaast begeleiden we bij het reageren op vacatures en het maken van een representatieve CV of het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief. 

Re-integratie centra buiten

Na detentie begint de uitdaging voor de ex-gedetineerde om te integreren in de maatschappij. Dit kan lastig zijn, zeker als iemand een langere tijd uit de samenleving is geweest. Het Buiten RIC is een re-integratie centrum buiten de penitentiaire inrichting. 

Buiten RIC

Ook na detentie komt het vaak voor dat men wel wat hulp kan gebruiken. Denk aan het regelen van praktische zaken zoals huisvesting of financiële regelingen. Het Buiten RIC kan daar bij ondersteunen. Onze vrijwilligers helpen bij de vijf leefgebieden; Regelzaken, Wonen, Financiën en schulden, Werk en inkomen en Zorg.