036 525 99 55 info@surant.nu

Re-integratie

Vaak vanuit een moeilijke situatie op de zee van het leven zetten wij mensen en hun talenten in de schijnwerpers. Zoals een “lighthouse” schijnen wij het licht. Dit bied zicht en begeleiding. Surant geeft mensen de mogelijkheid om weer mee te doen in de samenleving. 

Hoofddoelstellingen

Alle activiteiten binnen ons programma zijn gericht op onze drie hoofddoelstellingen:

1. Preventie van criminaliteit

2. Ondersteuning en zorg tijdens en na detentie

3. Begeleiding bij terugkeer samenleving

Re-integratie centra

RIC Binnen

Het Binnen RIC is een plek binnen de penitentiaire inrichting waar gedetineerden kunnen werken aan de basisvoorwaarden van hun re-integratie. Ze kunnen informatie krijgen en praktische zaken regelen. Gedetineerden kunnen ondersteunt worden door vrijwilligers. SurAnt levert vrijwilligers voor Binnen RIC’s van 8 penitentiaire inrichtingen.

Buiten RIC

Ook na detentie komt het vaak voor dat men wel wat hulp kan gebruiken. Denk aan het regelen van praktische zaken zoals huisvesting of financiële regelingen. Het Buiten RIC kan daar bij ondersteunen. Onze vrijwilligers helpen bij de vijf leefgebieden; Regelzaken, Wonen, Financiën en schulden, Werk en inkomen en Zorg.