036-532 07 99 info@surant.nu

Partners

We houden u als partner graag op de hoogte van onze activiteiten

Een goede samenwerking is op elkaar kunnen inspelen.

Partners van Surant

Wij hechten veel waarde aan goede samenwerkingen en zijn natuurlijk altijd benieuwd hoe wij waarde tot elkaars organisatie kunnen toevoegen. Gezien wij ons bevinden tot de sociale werkgebied is het vanzelfsprekend dat wij graag met (potentiële) partners in gesprek gaan om nog beter op elkaar in te spelen en het gezamenlijke doelgroep nog effectiever op weg te helpen!

Wij geloven ook in vooruitgang voor de mensen die vaak zijn opgegeven door de samenleving

Wat je van ons kunt verwachten

Onze doelstelling is om aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest hulp te bieden. Het is daarom voor vrijwilligers en stagiaires belangrijk om bepaalde kennis en inzichten te verwerven, zodat wij als organisatie kunnen ondersteunen bij het re-integratieproces van (ex-) gedetineerden. Door middel van intensieve begeleiding stimuleren wij zelfredzaamheid voor de doelgroep. Vrijwilligers en stagiaires kunnen worden ingezet in de Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) waar werk wordt verricht in de Binnen RIC’s en Buiten-RIC’s.

Waarom wij anders zijn dan anderen

Onze intrinsieke motivatie om mensen in detentie en-/of met een detentie verleden te helpen is ontstaan vanuit persoonlijke ervaringen. De meeste mensen binnen onze organisatie hebben vaak dichtbij de doelgroep geleefd, waardoor het spreken van dezelfde taal vanzelfsprekend is. Naast dat wij de cultuurverschillen goed kunnen herkennen zijn wij ook nog eens door de jaren ervaring enorm kundig in onze aanpak. Wij staan  dicht bij de jeugd en dit zorgt er onder andere voor dat wij effectieve preventie activiteiten doorlopen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Onze Partners

 

Samenwerkingsverbanden

Door middel van strategische samenwerkingen kunnen we samen zorgen dat er optimale ondersteuning kan worden geboden. Wij werken nauw samen met stichting VRIJ en STEK, deze partijen bieden voorzieningen aan binnen de vijf verschillende leefgebieden. 

Stichting VRIJ

Stichting VRIJ heeft drie hoofdtaken, namelijk; het bezoeken van gedetineerden, het corresponderen met gedetineerden en het uitvoeren van klussen. Vrijwilligers van Stichting Vrij  bieden gezelschap, steun en een luisterend oor.

S.T.E.K.

 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, afgekort S.T.E.K., biedt tijdelijke eigen huisvesting na detentie in Amsterdam voor ex-gedetineerden met binding met Amsterdam. Je moet aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen om op de wachtlijst geplaatst te kunnen worden.