036-532 07 99 - Ivm met de nieuwe maatregelen is het Buiten-Ric van Almere en van Amsterdam Zuidoost op afspraak open op dinsdag, woensdag en donderdag. info@surant.nu

Over Surant

Wij richten ons op re-integratie en resocialisatie van (ex-) gedetineerden. Hierbij hebben we verschillende hoofddoelstellingen die ervoor moeten zorgen dat we als samenleving  vooruit gaan. 

 

Ons verhaal

Van Bijlmerbajesbezoekgroep naar stichting SurAnt

Wij bieden gratis hulp aan (ex-)gedetineerden vanuit de overtuiging dat iedereen een leven van plezier, geluk en overvloed verdient. Ook diegene die het verkeerde pad op zijn geraakt. In de jaren’80 is die gedachte ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief voor gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Zij zaten vast in de voormalige Bijlmerbajes en hadden behoefte aan meer sociaal contact. Zo ontstond de Bijlmerbajesbezoekgroep. Praktische hulp werd zeer gewaardeerd door de doelgroep. In 2007 is het vrijwilligersinitiatief overgegaan in stichting Surant. Surant bood naast bezoeken ook ondersteuning en begeleiding in belangrijke leefgebieden, zoals huisvesting, werk & inkomen, regelzaken, financiën/schulden en zorg.

 

Samen een stap verder

Wij realiseren ons dat je samen veel meer bereikt dan alleen en daarom werken wij samen met partners die onze visie met ons delen.

 

 

Bekijk Partners