036-532 07 99 - Ivm met de nieuwe maatregelen is het Buiten-Ric van Almere en van Amsterdam Zuidoost op afspraak open op dinsdag, woensdag en donderdag. info@surant.nu

Over ons

Stichting Surant richt zich op re-integratie en resocialisatie van (ex-) gedetineerden. Hierbij hebben we verschillende hoofddoelstellingen die ervoor moeten zorgen dat we als samenleving  vooruit gaan.

 

Onze kernwaarden:

 

– Gelijkwaardigheid

– Klantgerichtheid

– Toekomstgerichtheid

– Stabiliteit

– Gezondheid

Onze missie

Onze missie is om met een gelijkwaardige en toekomstgerichte benadering (ex-)gedetineerden actief, betrokken, persoonsgericht en praktisch te begeleiden op de vijf leefgebieden om hun zelfredzaamheid te vergroten.   

Onze visie

Surant wil dat succesvol re-integreren in de maatschappij vanzelfsprekend wordt voor alle (ex-)gedetineerden, zodat zij een gelukkig, gezond en in plezierig leven mogen leiden.

Ons verhaal

Van Bijlmerbajesbezoekgroep naar stichting Surant

Wij bieden gratis hulp aan (ex-)gedetineerden vanuit de overtuiging dat iedereen een leven van plezier, geluk en overvloed verdient. Ook diegene die het verkeerde pad op zijn geraakt. In de jaren’80 is die gedachte ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief voor gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Zij zaten vast in de voormalige Bijlmerbajes en hadden behoefte aan meer sociaal contact. Zo ontstond de Bijlmerbajesbezoekgroep. Praktische hulp werd zeer gewaardeerd door de doelgroep. In 2007 is het vrijwilligersinitiatief overgegaan in stichting Surant. Surant bood naast bezoeken ook ondersteuning en begeleiding in belangrijke leefgebieden, zoals huisvesting, werk & inkomen, regelzaken, financiën/schulden en zorg.

 

Samen een stap verder

Wij realiseren ons dat je samen veel meer bereikt dan alleen en daarom werken wij graag samen met mensen die onze visie met ons delen.

 

 

Bekijk onze PartnersMeer over ons bestuur

Werken bij Surant

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die onze visie delen en willen meehelpen aan een betere toekomst voor anderen. Uiteraard krijg u hiervoor wat terug. Zoals een plek waar u zich kunt ontwikkelen, ervaring op kan doen en waar u zich thuis mag voelen. Wij geloven in  samenwerken en daarom hebben wij u nodig!