036-532 07 99 info@surant.nu

Hoe wij helpen

Bent u, een vriend of familielid in detentie of pas uit detentie gekomen en op zoek naar hulp om de zaken op orde te krijgen? Onze coördinatoren en vrijwilligers zetten zich in om juist mensen zoals u op weg te helpen in de samenleving.  Samen met de casemanagers wordt er op persoonlijk niveau een plan gemaakt zodat u een gemotiveerd en gestructureerd leven kan leiden

Wat wij doen

Groepsgesprekken faciliteren

Wij maken onderwerpen bespreekbaar en zorgen dat u uw verhaal kwijt kunt en daarmee anderen mee kan inspireren.

Stressvermindering activiteiten

Door middel van ontspanningsactiviteiten zoals Yoga wordt uw geest kalm en gereed gemaakt om verandering toe te laten.

Ontwikkelingsactiviteiten

Binnen onze programma worden er trainingen, cursussen en workshops georganiseerd die u vooruit kunnen helpen.

Praktische hulp bieden

Wij wijzen u de weg naar verschillende instanties en kunnen u met specifieke praktische zaken verder helpen.

Hoe wij helpen

Maatwerk traject

Onze vrijwilligers stellen een persoonlijk plan op samen met de casemanagers om te kunnen inspelen op wat relevant is.

Ondersteunen

Wij bemiddelen en helpen waar nodig en waar mogelijk is. Op deze manier staat u er niet alleen voor.

Adviseren

De vrijwilligers die wij inzetten bezitten over specifieke kennis en vaardigheden die voor u toegevoegde waarde kunnen bieden.

Motiveren

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om de toekomst positief te bekijken. Daarom staan we klaar om u te inspireren.

Specifieke zaken waar we bij helpen.

De beweegredenen van crimineel gedrag zijn vanzelfsprekend gevarieerd. Maar zoals in alle gevallen hebben mensen een reden voor hun daden. Door ongemakkelijke situaties of tekort aan kennis en ervaring kunnen er verkeerde keuzes worden gemaakt. 

Door de juiste motivatie, begeleiding en advies kan men de slechte keuzes beter overdenken en een verandering bij zichzelf toelaten die positief bijdragen in de samenleving.  Vanuit SurAnt helpen wij vrijwillig bij algemene zaken die de basis leggen van een stabiele omstandigheid in onze maatschappij.

Regelzaken

Na detentie zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Onze mensen kunnen helpen bij de zogenoemde regelzaken. Zaken zoals het aanvragen van huurtoeslag, een nieuwe identiteitskaart of een DigiD, maar ook bijvoorbeeld met inschrijven bij een gemeente. Als er geen postadres is, kan hier ook naar gekeken worden.

Werk en inkomen

Na detentie heeft u waarschijnlijk geen werk en inkomen. U kunt door ons geholpen worden met inschrijven bij het UWV en het aanvragen van een uitkering en toeslagen. Daarnaast begeleiden we bij het reageren op vacatures en het maken van een representatieve CV of het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief.

Wonen

Na detentie hebben vele mensen geen woning meer. Wij kunnen helpen met bijvoorbeeld inschrijven bij WoningNet en stellen daarvoor computers beschikbaar op onze locaties om op woningen te kunnen reageren. Eventueel is het ook mogelijk om onder andere aan te melden voor woonbegeleiding, beschermd wonen of tijdelijke opvang.

Financiën en schuldhulp

Schulden zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen die uit detentie komen. Wij helpen om de administratie op orde te brengen en schulden overzichtelijk te maken. Ook kunnen wij contact leggen met schuldeisers en helpen met regelingen. Indien nodig is het ook mogelijk om door te verwijzen naar officiële schuldhulpverlening.

Zorg

Tijdens detentie is de zorgverzekering waarschijnlijk tijdelijk opgeschort. Na detentie moet uw zorgverzekering dan weer geactiveerd worden. Als u recht heeft op zorgtoeslag moet deze ook opnieuw aangevraagd worden. Wij kunnen begeleiden hierin en kunnen eventueel ook bijvoorbeeld helpen inschrijven bij een tandarts of huisarts.