036 525 99 55 info@surant.nu

Dagbesteding

Het re-integratie programma draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van (ex-) gedetineerden.  Het biedt perspectief en een stuk bewustwording. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen onze doelgroep een stabiel en goed leven kunnen leiden.

Dagbesteding voor een ieder

Stichting Surant biedt dagbesteding aan voor eenieder die met politie en justitie in aanraking is geweest. De justitiabelen voeren allerlei taken uit tijdens de dagbesteding. Wij hebben plek voor de wat handigere mensen die kunnen helpen om de leefomgeving van de burger weer netjes te maken. De klussen gaan dan om allerhande tuin en huisklussen, uitgezonderd zijn elektra en loodgieterswerk. Wij kunnen ook niet hele huizen verbouwen of renoveren. U moet denken aan de hulp die de buurman, een broer of neefje kan bieden, dat soort klussen.

Wij hebben plek voor gedetineerden die moeten faseren in de PP (penitentiaire programma), mensen die in de BBA zitten en natuurlijk ex-gedetineerden. In Almere bieden wij ook plek aan fasering voor tbs-patiënten. Daarnaast bieden wij op al onze locaties plek aan voor taakgestraften. Hiervoor werken wij nou samen met Reclassering Nederland Regio Midden Nord.

 

Behalve dagbesteding bieden wij de deelnemers ook nazorg aan. We zetten de methodiek van het buiten-RIC in om de deelnemers ook op de andere leefgebieden zo goed mogelijk te helpen om criminogene factoren te bestrijden.
Ook is gebleken dat bij ruim 50% van de taakstraffen criminogene factoren zoals het niet hebben van een woonplek, het hebben van schulden, geen werk en geen positief netwerk aanwezig zijn. Factoren die ertoe kunnen leiden dat na de taakstraf er toch nog delicten worden gepleegd.

Samen met onze netwerkpartners zoals stichting Prometheus bieden hebben wij de mogelijkheid om de deelnemers te helpen aan betaald werk.

Bajes Yoga

Stichting Surant is ervan overtuigd dat het inzetten van Yoga voor de doelgroep positief effect kan generen. Wij doen dit al in enkele gevangenissen, JC Zaanstad, Esserheem en Pi Alphen. De ambitie is om met ons netwerk aan Yoga docenten alle gevangenissen te bedienen. 

Klusloket

Bij het Klusloket werken (ex-) gedetineerden. Er worden klussen gedaan voor mensen die moeilijkere leefomstandigheden hebben. Dit biedt de  (ex-) gedetineerde weer werkervaring en meer kans voor een betaalde baan of studie

Carrousel

De carrousel is een training die georganiseerd wordt door Surant vrijwilligers. Gedetineerden krijgen info over de verschillende leefgebieden. En worden aangemoedigd na te denken wat ze kunnen doen om terugkeer makkelijker te maken.

Schuldhulp

Samen met een vrijwilliger van Surant worden schulden in kaart gebracht. Het doel is om verhogingen en boetes te voorkomen. Er kunnen eventueel afspraken worden gemaakt met een officiële schuldhulpverlening om schulden af te lossen.

SOOS in de Oostvaarderskliniek

Elke werkdag van 19.00 tot 21.00 uur bieden onze vrijwilligers ondersteuning aan de uitvoering van sociale activiteiten. Patiënten van de kliniek kunnen tijdens deze uren verschillende spelletje spelen en gesprekken hebben met onze vrijwilligers.

Gestolen tijd

Een preventieproject die in samenwerking met (ex-) gedetineerden is opgezet om de jeugd te behoeden van verkeerde keuzes en te informeren over de gevolgen. Hiervoor worden er workshops gegeven op scholen en jeugdinrichtingen.