036-532 07 99 info@surant.nu

Buiten RIC

Na detentie komt het vaak voor dat men wel wat hulp kan gebruiken bij het regelen van praktische zaken zoals huisvesting of financiële regelingen. Het Buiten-RIC kan daar bij ondersteunen onze vrijwilligers helpen bij de vijf leefgebieden; Regelzaken, Wonen, Financiën en schulden, Werk en inkomen en Zorg.   

Hulp bij de vijf leefgebieden

Samen zorgen we ervoor dat er na detentie kan worden gewerkt aan een gebalanceerd leven in de maatschappij. Om daar te komen is het belangrijk om de basis behoeftes eerst op orde te krijgen en daar kan het Buiten RIC mee helpen. 

Benieuwd naar een Buiten RIC locatie bij jou in de buurt?

Wonen

Na detentie hebben vele mensen geen woning meer. Wij kunnen helpen met bijvoorbeeld inschrijven bij WoningNet en stellen daarvoor computers beschikbaar op onze locaties om op woningen te kunnen reageren. Eventueel is het ook mogelijk om onder andere aan te melden voor woonbegeleiding, beschermd wonen of tijdelijke opvang.

Regelzaken

Na detentie zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Onze mensen kunnen helpen bij de zogenoemde regelzaken. Zaken zoals het aanvragen van huurtoeslag, een nieuwe identiteitskaart of een DigiD, maar ook bijvoorbeeld met inschrijven bij een gemeente. Als er geen postadres is, kan hier ook naar gekeken worden.

Zorg

Tijdens detentie is de zorgverzekering waarschijnlijk tijdelijk opgeschort. Na detentie moet uw zorgverzekering dan weer geactiveerd worden. Als u recht heeft op zorgtoeslag moet deze ook opnieuw aangevraagd worden. Wij kunnen begeleiden hierin en kunnen eventueel ook bijvoorbeeld helpen inschrijven bij een tandarts of huisarts.

Financiën en schulden

Schulden zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen die uit detentie komen. Wij helpen om de administratie op orde te brengen en schulden overzichtelijk te maken. Ook kunnen wij contact leggen met schuldeisers en helpen met regelingen. Indien nodig is het ook mogelijk om door te verwijzen naar officiële schuldhulpverlening.

Werk en inkomen

Na detentie heeft u waarschijnlijk geen werk en inkomen. U kunt door ons geholpen worden met inschrijven bij het UWV en het aanvragen van een uitkering en toeslagen. Daarnaast begeleiden we bij het reageren op vacatures en het maken van een representatieve CV of het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief. 

Re-integratie centra binnen

Binnen de meeste penitentiaire inrichtingen (PI) is er een re-integratie centra te vinden, deze word in het volksmond ook wel  R.I.C. genoemd.
Hier kunnen gedetineerden terecht om hun persoonlijke zaken op te pakken. 

 

 

RIC Binnen

Een omgeving binnen de penitentiaire inrichting waar met ondersteuning van vrijwilligers, gedetineerden terecht kunnen voor informatie over hoe om te gaan met het re-intergratie traject en waar je hulp kan vinden als je buiten bent. Men kan hier zelf werken aan de basisvoorwaarden van de re-integratie.