036-532 07 99 info@surant.nu

Bestuur 

 De activiteiten van Stichting SurAnt bestaan voornamelijk uit het verbeteren van de betrokkenheid van gedetineerden bij de samenleving alsmede het resocialiseren en rehabiliteren van ex-gedetineerden door inzet van vrijwilligers

 

De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39100813

 

Het bestuur van de stichting is als volg samengesteld:

– de heer C.P. Bean

– de heer W.L. Valk

– de heer C. Gort

– de heer J. Vonk

– de heer P. Jans

Het bestuur is ondersteund door directielid de heer D. Koesal

 

Financiële administratie

De financiële administratie wordt door de heer T. van der San van San’s Consultancy verwerkt in Exact Online. De jaarrekening wordt samengesteld op basis van de kolommenbalans uit Exact Online. De salarisadministratie aangifte wordt verzorgd door de heer T. van der San van San’s Consultancy. De voorafgaande journaalposten worden geaccordeerd door het bestuur.

Vaststelling betalingsplicht

Gelet op de activiteiten van Stichting SurAnt, kan in beginsel niet worden gesproken van het bedrijven van een onderneming in de zin van art. 2, lid 1, letter d van de wet vennootschapsbelasting 1969. Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Jaarrekeningen

Transparant, eerlijk en op weg naar een beter toekomst

 

 

Bekijk Jaarrekening 2018Bekijk Jaarrekening 2019